Bút hết nặng, Viết hết đau

Cuốn sách đặc biệt dành cho những người làm việc với con chữ và bắt đầu xây dựng sự nghiệp viết lách một cách chuyên nghiệp. Với sự góp mặt của hơn 30 tác giả đến từ Cộng đồng Những người viết hằng ngày, được chủ biên bởi tác giả Linh Phan, cuốn sách Bút hết nặng, Viết hết đau cung cấp những hướng dẫn rõ ràng, khoa học, từ tư duy viết cho đến việc viết đúng và kiếm tiền từ việc viết lách. Bên cạnh đó, gần 90 bài tập thực chiến được đưa ra để người đọc có thể thực hành và trao đổi trực tiếp với những đồng bút khác, với tác giả và biên tập viên của sách.
Phát hành tháng 5/2022, cuốn sách hiện đang được đông đảo cây viết từ chưa chuyên đến chuyên nghiệp đón nhận.
Mình góp mặt trong sách với vai trò là tác giả của hai nội dung ở chương 3 – Viết đáp ứng công việc. Bên cạnh đó, mình cũng là Trợ lý Biên tập chính của dự án này.