Showing: 1 - 1 of 1 Articles

Quiet Souls

Một dự án được hợp tác cùng The Introvert Writer – chị Quỳnh Đỗ. Ở nơi đây, mình và chị cùng xây dựng một không gian an toàn, lành mạnh để những người mang tính cách hướng nội giống chúng mình có một cuộc đời lành lạnh, yên bình và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Bài phỏng vấn về mình: Cây viết tự do Tâm Lê: “Hạnh phúc khi đam mê viết lách hài hòa một cách đáng kinh ngạc với bản chất hướng nội” Bên cạnh việc sẻ chia và viết khai thác các khía cạnh của người hướng …